Toyota

2021

Toyota Tundra SR5

Toyota Venza Limited

2020

Toyota 86 Hankone Edition

Toyota Highlander Platinum

Toyota Supra

Toyota Avalon Hybrid

Toyota Prius AWD

Toyota Tacoma TRD

Toyota CH-R Limited

Toyota RAV4 TRD

Toyota Camry AWD

Toyota Sienna

2019

Toyota CH-R

Toyota Prius Limited